Giften en de fiscus

Belastingvoordelen in de Geefwet

Met ingang van 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht. De Rijksoverheid wil daarmee giften aan cultuur stimuleren. Hedon is aangemerkt als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI), hierdoor leveren giften aan Hedon een extra belastingvoordeel op in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting middels de multiplier. 

Het totaal aan aftrekbare giften door de onderneming mag sinds 2012, in plaats van de tot dan geldende 10%, liefst 50% van de fiscale winst bedragen, met een maximum van € 100,000. Voor de vennootschapsbelasting geldt hier een multiplier van 50%, tot een maximum van € 5.000 per jaar. 

Er kan maximaal € 2.500 extra in aftrek worden gebracht. Een gift van € 5.000 zal u dan netto ongeveer € 3.100 kosten (afhankelijk van uw situatie).

In de inkomstenbelasting geldt dat u een gift met een multiplier van 25% mag verhogen. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken (tot maximaal € 5.000). Stel, u schenkt € 1.000 per jaar. Dit bedrag mag u verhogen tot 125% (de multiplier), zo is € 1.250 uw aftrekpost. Bij het toptarief van 52% krijgt u van de € 1.000 dus 650 van de fiscus terug Een gift van € 1.000 kost u slechts € 350 (afhankelijk van uw situatie). 

Kennismaken?

Stuur ons een mailtje en we praten je graag bij over de Hedon Music Club onder het genot van een kop koffie.